Hans Landsaat
Nederlands   
English
Thema / Theme:
Vanwege Sebald   
After Sebald

Een keuze uit dit werk wordt voor het eerst samenhangend getoond op de groepsexpositie “Goud onder het ijs” in Arti, Amsterdam, van 28 juli t/m 25 augustus 2018

Galleries
Schilderijen       Tekeningen en aquarellen        Grafiek
Tentoonstelling / Exposition
Koel310 Expositie, 2017 - Virtual tour