Hans Landsaat   

Als de stenen een ziel zouden hebben, 1994

Titel: Als de stenen een ziel zouden hebben - een serie van twee prenten
Jaar: 1994
Oplage: 50 exemplaren
Gedrukt bij: Bernard Ruijgrok, Amsterdam
Zeefdruk, 35 x 100 cm

Title: If stones had a soul - a series of two prints
Year: 1994
Edition: 50 copies
Printed at: Bernard Ruijgrok, Amsterdam
Screenprint, 35 x 100 cm


Grotere versie / larger version >>>

Als de stenen een ziel zouden hebben - een serie van twee prenten, 1994 
If stones had a soul - a series of two prints, 1994