Hans Landsaat   

Sturt (Derby Pier, Amsterdam,1999), vii + 25 pags., 50.5 x 33 cm, acht zeefdrukken met verklarende teksten, in gezeefdrukt omslag, gebonden
Sturt (Derby Pier, Amsterdam,1999), vii + 25 pags., 50.5 x 33 cm, eight screenprints with explanatory texts, screenprinted cover, bound

Sturt, inside cover

Sturt - Omslag binnenzijde / Sturt - Inside cover