Hans Landsaat   

Sturt (Derby Pier, Amsterdam,1999), vii + 25 pags., 50.5 x 33 cm, acht zeefdrukken met verklarende teksten, in gezeefdrukt omslag, gebonden
Sturt (Derby Pier, Amsterdam,1999), vii + 25 pags., 50.5 x 33 cm, eight screenprints with explanatory texts, screenprinted cover, bound

Sturt, selectie

Sturt - Omslag buitenzijde / Sturt - Outside cover