Hans Landsaat   

Sturt (Derby Pier, Amsterdam,1999), vii + 25 pags., 50.5 x 33 cm, acht zeefdrukken met verklarende teksten, in gezeefdrukt omslag, gebonden
Sturt (Derby Pier, Amsterdam,1999), vii + 25 pags., 50.5 x 33 cm, eight screenprints with explanatory texts, screenprinted cover, bound

Sturt, Print no. 8

Sturt - Zeefdruk 8 / Sturt - Screenprint 8