Hans Landsaat   

Vanuit de schaduwen - een serie van drie prenten, 1991 
From the shadows - a series of three prints, 1991

Vanuit de schaduwen, 1991

Titel: Vanuit de schaduwen - een serie van drie prenten
Jaar: 1991
Oplage: 50 exemplaren
Gedrukt bij: Bernard Ruijgrok, Amsterdam
Zeefdruk, 76 x 56 cm

Title: Out from the shadows - a series of three prints
Year: 1991
Edition: 50 copies
Printed at: Bernard Ruijgrok, Amsterdam
Screenprint, 76 x 56 cm


Grotere versie / larger version >>>